K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
MZGK Sp. z o.o. - BIP
MZGK Sp. z o.o. - BIP
BIP.gov.pl

  Rys historyczny i Władze spółki

  Na podstawie uchwały nr XLII/288/2001 Rady Miasta w Dęblinie z dnia 29 maja 2001r w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego oraz uchwały Nr XLVII/32/2001 Rady Miasta z dnia 30 października 2001 w sprawie zatwierdzenia aktu założycielskiego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dęblinie, na podstawie art. 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej, na bazie mienia likwidowanego zakładu budżetowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej aktem notarialnym nr 2490/2001 z dnia 7 listopada 2001 powstała Spółka w organizacji, która 10 maja 2002 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 00001102247, stała się spółką z o.o. i weszła w prawa i obowiązki Spółki w organizacji.

  Do pierwszej Rady Nadzorczej powołano:

  • p. Andrzeja Frącek - Przewodniczący Rady,

  • p. Alicję Zwierzchowską - Wiceprzewodniczący Rady,

  • p. Zbigniewa Kozak - Sekretarz Rady.

  Do pierwszego Zarządu powołano mgr inż. Adama Kuty jako Prezesa Zarządu.

  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49 822 500,00  zł i dzieli się na 99 645 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 100% udziałów posiada  Miasto Dęblin, a funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta.

  Aktualnie Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd.

  Prezesem Zarządu jest mgr Tomasz Bobrowski

  Obecny skład Rady Nadzorczej:

   • p. Grzegorz Rola – Przewodniczący,

   • p. Michał Bisek – Wiceprzewodniczący,

   • p. Bartosz Nowak - Sekretarz

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Sebastian Wilk
  Publikacja dnia: 09.09.2022
  Podpisał: Sebastian Wilk
  Dokument z dnia: 09.09.2022
  Dokument oglądany razy: 1625
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie